پروژه های مسکن مهر

پروژه های مسکن مهر
پروژه های مسکن مهر1398/1/24 13:41:24

اطلاعیه شماره ۸

قابل توجه اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر احتراماً به منظور برداشت نقشه برداری واحدهای مسکونی(اعیانی ها)جهت تهیه نقشه پایان کار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۷ مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در واحد مسکونی خود حضور داشته و همکاری لازم با نماینده شرکت عمران نقشه [...]

اطلاعیه شماره ۷

قابل توجه اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر احتراماً به منظور برداشت نقشه برداری واحدهای مسکونی(اعیانی ها)جهت تهیه نقشه پایان کار در روز پنج شنبه  ساعت ۸ الی ۱۷ مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ در واحد مسکونی خود حضور داشته و همکاری لازم با نماینده شرکت عمران نقشه فلات پارس آقای مهندس [...]

اطلاعیه شماره ۶

قابل توجه اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر احتراماً به منظور برداشت نقشه برداری واحدهای مسکونی(اعیانی ها)جهت تهیه نقشه پایان کار در روز چهارشنبه  ساعت ۸ الی ۱۷ مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ در واحد مسکونی خود حضور داشته و همکاری لازم با نماینده شرکت عمران نقشه فلات پارس آقای مهندس خنجری [...]

اطلاعیه شماره ۵

قابل توجه اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر احتراماً به منظور برداشت نقشه برداری واحدهای مسکونی(اعیانی ها)جهت تهیه نقشه پایان کار در روز چهارشنبه  ساعت ۸ الی ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ در واحد مسکونی خود حضور داشته و همکاری لازم با نماینده شرکت عمران نقشه فلات پارس آقای مهندس خنجری [...]

اطلاعیه شماره ۴

قابل توجه اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر احتراماً به منظور برداشت نقشه برداری واحدهای مسکونی(اعیانی ها)جهت تهیه نقشه پایان کار در روز سه شنبه  ساعت ۸ الی ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ در واحد مسکونی خود حضور داشته و همکاری لازم با نماینده شرکت عمران نقشه فلات پارس آقای مهندس [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content