این مجموعه شامل استخر، سونا ، جکوزی و سالن ورزشی می باشد و همچنین در مجاورت آن زمین فوتبال با چمن مصنوعی ، زمین بسکتبال و والیبال احداث گردیده است.

توضیحات پروژه

مساحت زمین (مترمربع):3115

مساحت بنا (مترمربع): 1310

درصد پیشرفت فیزیکی: 100

سال افتتاح پروژه :1398