استقرار خودرو آتش نشانی به زودی در ساختمان آتشنشانی شهر جدید امیرکبیر

با پیگیریهای مستمروشبانه روزی مهندس مرادی مدیر عامل، اعضاء هیات مدیره وکارشناسان شرکت و تامین منابع مالی از طرف شرکت عمران خودرو خریداری و هم اکنون هم جهت تجهیز شدن به لوازمات آتشنشانی به شرکت طرف قراردادانتقال وبه زودی به شرکت تحویل داده خواهد شد تا جهت امنیت ورفاه حال همشهریان شروع به کار نماید

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21771
کد خبر
21771