به اطلاع ساکنین شهر جدید امیرکبیر می رساند در خصوص اعلام آمار دانش آموزان (دختر و پسر) در مقاطع چهارگانه تحصیلی (ابتدایی و متوسطه)به اداره آموزش و پرورش ناحیه یک به منظور ساماندهی در سال تحصیلی آینده هرچه سریعتر به دفتر مدرسه دکتر حسابی مراجعه نموده و نام نویسی نمائید .ضمناً بعد از تعطیلی مدارس فقط چهارشنبه ها در تایم صبح مدرسه باز است.
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19734
کد خبر
19734