به اطلاع ساکنین شهر جدید امیرکبیر میرساند
درخصوص اعلام آمار دانش آموزان (دختر وپسر ) در مقاطع چهارگانه تحصیلی (ابتدایی ومتوسطه )به اداره آموزش و پرورش ناحیه یک به منظور ساماندهی درسال تحصیلی آینده هرچه سریعتر به دفتر مدرسه دکتر حسابی مراجعه ونام نویسی نمائید .
ضمنا بعد از تعطیلی مدارس فقط چهارشنبه ها صبح مدرسه باز است.
.
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19800
کد خبر
19800