بدینوسیله به اطلاع همشهریان محترم می رساند: جناب آقای دکتر طهماسبی روز یکشنبه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۷ به علت ماموریت کاری ایشان به تهران به روز سه شنبه مورخ ۹/۱۱/۹۷ از ساعت ۱۳ الی ۱۶ موکول گردید.
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19928
کد خبر
19928