قابل توجه اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر
احتراماً به منظور برداشت نقشه برداری واحدهای مسکونی(اعیانی ها)جهت تهیه نقشه پایان کار در روز سه شنبه  ساعت ۸ الی ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ در واحد مسکونی خود حضور داشته و همکاری لازم با نماینده شرکت عمران نقشه فلات پارس آقای مهندس خنجری به شماره تماس ۰۹۳۶۲۷۱۴۱۲۴ انجام نمائید.

کلیک کنید :واحدهای مورد بازدید روز سه شنبه .  ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=22407
کد خبر
22407