قابل توجه اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر
احتراماً به منظور برداشت نقشه برداری واحدهای مسکونی(اعیانی ها)جهت تهیه نقشه پایان کار در روز چهارشنبه  ساعت ۸ الی ۱۷ مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ در واحد مسکونی خود حضور داشته و همکاری لازم با نماینده شرکت عمران نقشه فلات پارس آقای مهندس خنجری به شماره تماس ۰۹۳۶۲۷۱۴۱۲۴ انجام نمائید.

کلیک کنید :واحدهای مورد واحدهای مورد بازدید روز چهارشنبه . ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=22430
کد خبر
22430