قابل توجه اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر
احتراماً به منظور برداشت نقشه برداری واحدهای مسکونی(اعیانی ها)جهت تهیه نقشه پایان کار در روز پنج شنبه  ساعت ۸ الی ۱۷ مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ در واحد مسکونی خود حضور داشته و همکاری لازم با نماینده شرکت عمران نقشه فلات پارس آقای مهندس خنجری به شماره تماس ۰۹۳۶۲۷۱۴۱۲۴ انجام نمائید.

کلیک کنید :واحدهای  مورد بازدید روز پنجشنبه . ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=22438
کد خبر
22438