قابل توجه اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر
احتراماً به منظور برداشت نقشه برداری واحدهای مسکونی(اعیانی ها)جهت تهیه نقشه پایان کار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۷ مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در واحد مسکونی خود حضور داشته و همکاری لازم با نماینده شرکت عمران نقشه فلات پارس آقای مهندس خنجری به شماره تماس ۰۹۳۶۲۷۱۴۱۲۴ انجام نمائید.

واحدهای ۱۵۵۹ و ۱۶۴۰ مورد بازدید روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ 

واحدهای ۵۲۷ الی ۶۰۸ مورد بازدید روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=22445
کد خبر
22445