قابل توجه اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر

احتراماً به منظور برداشت نقشه برداری واحدهای مسکونی(اعیانی ها)جهت تهیه نقشه پایان کار روزهای پنج شنبه و شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ و ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ از  ساعت ۸ الی ۱۷ در واحد مسکونی خود حضور داشته و همکاری لازم با نماینده شرکت عمران نقشه فلات پارس آقای مهندس خانبلوکی به شماره تماس ۰۹۱۸۹۵۷۸۸۵۲ انجام نمائید.

کلیک کنید :بازدید روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

کلید کنید: بازدید روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=22389
کد خبر
22389