امضا یادداشت تفاهم نامه شهر جدید امیرکبیر با شرکت سرمایه گذاری مسکن برای مشارکت در محله سازی سایت ۹۸ هکتاری محله یک در شهر جدید مهاجران روز دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۱۹ در حضور جناب آقای مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شهرهای جدید و مدیرعامل محترم هلدینگ شرکت سرمایه گذاری مسکن
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19946
کد خبر
19946