بازدید مدیر عامل شرکت عمران امیر کبیر در معیت امام جمعه مهاجران و جمعی از کارشناسان شرکت از مجتمع فرهنگی (مصلی)شهر جدید صدرا جهت استفاده از تجارب ارزشمند مجموعه صدرا و مشاور طرح برای الگو برداری اجرای پروژه مجتمع فرهنگی شهر جدید مهاجران

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=22093
کد خبر
22093