به اطلاع اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر که ساکن در شهر امیرکبیر و ثبت در سامانه درمانگاه می باشند میرساند متولدین۱۳۸۲ و قبل از آن جهت دریافت واکسن خود روز دوشنبه مورخ ۲۹\۶\۱۴۰۰ به پایگاه سلامت شهر امیرکبیر مراجعه کنند.

کارت ملی همراه خود داشته باشید.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=22173
کد خبر
22173