یکی از شهروندان خوش ذوق امیرکبیری به نا م آقای طهماسبی حیاط واحد خود را به صورت گلخانه درآورده ودر آن انواع گلهای آپارتمانی، باغچه ای، درخت، درختچه، نشاء گوجه،فلفل………جهت رفاه حال همشهریان وکسب وکار خانگی نموده است مهندس مرادی هم جهت تشویق ترویج چنین کارهایی که باعث اشتغال در شهر می شود از این گلخانه بازدید به عمل آوردند

ایشان دراین بازدید گفتند چون در شهر جدید امیر کبیر واحدها ویلایی می باشند همشهریان می توانند از این قبیل کارها که باعث اشتغال می شود انجام دهند ما هم در حد توان حمایت خواهیم کرد

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21386
کد خبر
21386