در نشست مشترک مدیرکل و معاونین صداوسیمای استان مرکزی با مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید امیرکبیر راهکارهای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های شهر های جدید بررسی شد
دکتر طهماسبی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید امیرکبیر در این نشست ضمن معرفی ظرفیت های شهر جدید امیر کبیر در زمینه توسعه و سرمایه گذاری در شهر جدید امیرکبیر و ساخت مسکن ویلایی شخصی به تشریح اقدامات وامکانات احداثی و توسعه زیرساختی در شهرجدید امیر کبیر پرداخت.

دکتر طهماسبی گفت در طرح ملی احداث واحد های مسکونی در سراسر کشور دو شهر جدید مهاجران و امیرکبیر در تامین واحداث واحدها در استان مرکزی نقش آفرینی خواهند کرد و در هر شهر جدید امیرکبیر و مهاجران ۶هزار واحد ودر مجموع ١٢هزار واحد مسکن برای کمک به اقشار کم درآمد احداث خواهد شد.
همچنین دکتر آذردشتی مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی هم در این جلسه نقش شهرهای جدید استان برای پاسخگویی به نیاز اولیه مسکن حیاتی دانست و گفت صداوسیمای استان برای توسعه هر چه بیشتر و عمران وآبادانی نقاط مختلف استان از تمام ظرفیت های برنامه سازی خود استفاده می کنند
دکتر آذر دشتی برجسته سازی نقاط قوت شهر جدید امیر کبیر نظیر آب و هوای مطلوب نزدیکی به کلانشهر اراک و قم و دسترسی به حمل و نقل ترکیبی را برای توسعه هرچه بیشتر شهر جدید امیرکبیر ضروری دانست و گفت استقرار و توسعه امکانات فرهنگی وتبدیل شدن به کانون فرهنگ با استقرار مراکز فرهنگی واحداث فرهنگسراها برای توسعه شهرهای جدید راهگشاست
همچنین مدیرکل ومعاونین صداوسیمای استان مرکزی به اتفاق سرپرست و معاونین شرکت عمران از پروژه ها و نقاط مختلف شهرجدید امیرکبیر بازدید کردند..

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19921
کد خبر
19921