به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر مهندس یداله رحمانی عضو هیات مدیره ومهندس عربی مدیرکل توسعه مسکن شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید کشور روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۵/۲ از پروژه های مسکن مهر ،عمرانی وطرح اقدام ملی تامین مسکن شهر جدید امیرکبیرومهاجران بازدید به عمل آوردند در این بازدید مدیر عامل ،عضو هیات مدیره ومعاونین شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر هم همراه ایشان بودند به صورت میدانی از چند واحد مسکن مهرویلایی، استخر، ارگ ،پارک آبشار و کارگاه ها و سایت طرح اقدام ملی هم بازدید کردند و مقرر گردید تا پایان شهریور باقیمانده کار واحدهای مسکن مهر به اتمام برسد و آماده سازی کلنگ زنی طرح اقدام ملی درهفته های آتی انجام پذیرد.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21547
کد خبر
21547