بازدید از شهر مهاجران

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر روز یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۷ مرادی نراقی مدیر عامل به اتفاق اعضای هیات مدیره و تعدادی از کارکنان شرکت از پروژه ها و قسمتهای مختلف شهر مهاجران بازدید بعمل آوردند.

مهندس مرادی در بدو ورود با حضور در دفتر شرکت با همکاران مستقر در مهاجران دیدار کرده و در ادامه از ساختمانها واملاک شرکت در شهر بازدیدی داشتند .
ایشان در نهایت ازسایت نود وهشت هکتاری طرح اقدام ملی، آرامستان ،صنوف مزاحم و دیگر پروژه ها هم بازدید و با شهردار مهاجران و اعضای شورای شهر پیرامون تعامل در همکاری های مشترک گفتگو کردند .
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20358
کد خبر
20358