بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت عمران امیر کبیر از روند پیشرفت پروژه آماده سازی محله یک شهر مهاجران۹۸ هکتاری به استعداد ۶۰۰۰ واحد مسکونی طرح اقدام ملی

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21837
کد خبر
21837