بازدید میدانی مهندس مرادی مدیر عامل، مهندس میرعبدالحق عضو هیات مدیره ، مهندس کریمی معاونت شهرسازی،مهندس رکاب طلایی سرپرست فنی و اجرای وخانم مهندس محمدی کارشناس معماری وشهرسازی شرکت از اراضی واملاک شهر جدید امیرکبیر بابت ساخت وساز زمین های واگذار شده از طرف شرکت به خریدارن و بحث وبررسی جهت ساخت واحد یک طبقه یا دوطبقه بودن در شهرجدید امیرکبیر

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21988
کد خبر
21988