جلسه بررسی و رفع مشکلات سایت مشارکتی ۵۳هکتاری از محله هفت و بخشی از محله شش شهر جدید امیرکبیر با حضور مدیر عامل ، عضو هیات مدیره و کارشناسان شرکت عمران و مدیر عامل سازمان همیاری استان مرکزی در دفتر مدیر عامل برگزار گردید.

مهندس مرادی نراقی ضمن خیر مقدممیهمانان خواستارهرچه سریعتر انجام کار باقیمانده پروژه شدند.در این جلسه مسائل فنی و گاز کشی و آسفالت سایت مورد بحث وبرسی قرار گرفت.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20720
کد خبر
20720