امروز به دلیل شیوع بیماری کرونا اولین جلسه پیگیری طرح اقدام ملی به روش ویدئو کنفرانس در شرکت عمران برگزار گردید . در این جلسه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن(پارس الوند) آمادگی خود را ساخت واحد های مسکونی شهر مهاجران در یک پروژه ۲۰۰ واحدی اعلام و مقرر گردید ظرف چند روز آینده تفاهم نامه مشترک امضاء گردد .

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21209
کد خبر
21209