برگزاری اولین مرحله مزایده فروش اراضی شهر جدید امیرکبیربه صورت حضوری در سالن جلسات شرکت عمران درسال ۱۳۹۹ با حضور مدیر عامل ،اعضاء هیات مدیره، واحد حراست،اداری مالی وحقوقی شرکت وتعداد زیادی شرکت کننده جهت خرید زمین

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21300
کد خبر
21300