آقای مهندس میریان که سابقه بیش از بیست سال فعالیت در شهر های جدید را در کارنامه کاری خود دارد و از نویسندگان قانون شهر های جدید کشور به شمار می رود امروز به دعوت مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید فرصت ها و چالش های پیش روی شهرهای جدید کشور و ظرفیت های قانون شهر های جدید را تدریس کرد .

در این جلسه آموزشی مدیران و کارشناسان شرکت سوالات خود را پیرامون قانون سوال کرده و پاسخ آن را دریافت کردند .مرادی نراقی در پایان این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از مهندس میریان بابت قبول این زحمت یادآور شد متاسفانه در فرهنگ سازمانی ما استفاده از ظرفیت های انسانی کمتر مورد توجه قرار می گیرد . ایشان مهندس میریان را پدر شهر های جدید خطاب کرده و متذکر شدند نباید اجازه دهیم سی سال تجربه بی اثر بماند .

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20783
کد خبر
20783