امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ مصادف با هفته کار و کارگر ،مدیر عامل شرکت عمران مهندس مرادی نراقی از تعدادی از کارگران مشغول به کار در شهر جدید امیرکبیر تقدیر و تشکر به عمل آوردند واین قشر زحمت کش را سرمایه های نظام دانستند
ایشان همچنین گفتند در مقام کارگر همین بس که پیغمبر(ص) بر دستان ایشان بوسه زدند

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21959
کد خبر
21959