بنا به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر
صبح امروز تعدادی از خانواده های معلولین و مسئولین فدراسیون معلولین استان مرکزی به خاطر همکاری در برگزاری مسابقه دوچرخه سواری فرشتگان زمینی در شهر جدید امیرکبیر از سرپرست شرکت عمران جناب آقای دکتر طهماسبی با اهدا لوح تقدیر تجلیل نمودند.
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19963
کد خبر
19963