جلسه ای با حضور مهندس مرادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر وکارشناسان مربوطه جهت تشکیل پرونده متقاضیان طرح مسکن اقدام ملی برگزار وتصمیمات مقتضی اتخاذ دستورهای لازم جهت تسریع در کارها صادر شد

شایان ذکر است آدرس ثبت نام به شرح ذیل میباشد:
شهر جدید امیرکبیر کیلومتر چهل جاده اراک سلفچگان ساختمان شرکت عمران

شهر مهاجران کوی فرهنگیان ساختمان شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21016
کد خبر
21016