به اطلاع می رساند شماره تماس های شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر تغییر کرده است .شماره تماس جهت ارتباط :

۰۸۶-۳۴۰۳۷۴۶۴
۳۴۰۳۷۴۶۵

فاکس : ۳۴۰۳۷۴۷۰

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21539
کد خبر
21539