یکی از شهروندان شهر جدید امیر کبیر به نام آقای جیریایی که با ظرافت و سلیقه جلو درب حیات و منزل خود را گلکاری وحال و هوایی به آن منطقه داده بود. توسط مدیر عامل شرکت از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

مهندس مرادی گفتند این چنین ساکنین خوش ذوق برای شهر خیلی مفیدند ما باید زمینه را فراهم کنیم که همه مردم ترقیب شوند با کمک هم شهری زیبا و در خور نام امیر کبیر و این مردم بسازیم.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20391
کد خبر
20391