در این مراسم از زحمات آقای دهقان تقدیر و آقای شاکرمی به سمت ریاست حراست شرکت عمران شهرهای جدید امیرکبیرو مهاجران معرفی شد.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21071
کد خبر
21071