جلسه روند اجرای برق رسانی به سایت ۵۳ هکتاری طرح اقدام ملی سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۹ با حضور مهندس مرا دی مدیر عامل شر‌کت، مهندس فرامرزی رئیس امور برق شرق اراک دردفتر مدیرعامل برگزار گردید ومقرر شدکه با هماهنگیهای لازم در اسرع وقت این کار انجام شود.

همچنین درارتباط با تحویل روشنای معابر به اداره برق قرار شد که در چند روز آینده شرکت عمران،اداره برق،وپیمانکار اجرای روشنایی شرکت شایان برق با هم جلسه ای داشته باشند تامراحل تحویل انجام شود.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20396
کد خبر
20396