جلسه بررسی و تحویل قطعی استخر غدیر شهر با حضور عضو هیات مدیره و رئیس اداره فنی شرکت ، کارشناس رسمی و پیمانکار در دفتر عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21762
کد خبر
21762