جلسه بررسی و هماهنگی سرویس دهی وایاب ذهاب ساکنین شهر جدید امیرکبیر باحضور مهندس مرادی مدیر عامل،آقای احمری معاون اداری مالی شرکت و آقای اکبری مدیر تعاونی مینی بوس رانی اراک بر‌گزار ومقرر شد که مینی بوس رانی اراک سرویس دهی وایاب ذهاب ساکنین از شهرامیر کبیر به اراک وبالعکس را بطور منظم طبق لیست و ساعات اعلام شده انجام دهد.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21450
کد خبر
21450