جلسه بررسی و هماهنگی مسائل ومشکلات شهر مهاجران باحضور مدیر عامل،عضو هیئت مدیره و معاونین شرکت عمران و شهردار وعضو شورای اسلامی شهر مهاجران در دفتر مدیرعامل

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21910
کد خبر
21910