جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی وتامین منابع مالی خط انتقال آب شرب و نیز جانمایی تصفیه خانه شهر جدید با حضور مسئولین امور آب و آبفاضلاب استان در دفتر مدیر عامل
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19676
کد خبر
19676