جلسه روند اجرای ایستگاه گاز شماره دو برای کل شهر و گاز رسانی به سایت ۵۳ هکتاری طرح اقدام ملی چهارشنبه ۹۸/۷/۱۰ با حضور مهندس مرادی مدیر عامل و تعدادی از کارکنان شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر ومهندس سمیعی مدیر عامل شرکت گاز استان در دفتر شرکت گازاستان برگزار گردید.

جلسه روند اجرای ایستگاه گاز شماره دو برای کل شهر وگاز رسانی به سایت ۵۳ هکتاری طرح اقدام ملی چهارشنبه ۹۸/۷/۱۰ با حضور مهندس مرادی مدیر عامل و تعدادی از کارکنان شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر و مهندس سمیعی مدیر عامل شرکت گاز استان در دفتر شرکت گازاستان برگزار گردید و مقرر شد که شرکت عمران اطلاعات خواسته شده را در اختیار اداره فنی شرکت گاز قرار دهد وشرکت گاز هم جهت تامین اعتبار و هماهنگی های لازم اقدام نماید.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20412
کد خبر
20412