در این جلسه پیرامون واگذاری شبکه آب و فاضلاب امیر کبیر به آبفای استان ،واگذاری یک حلقه چاه برای تامین آب فضای سبز ، احداث پکیج فاضلاب شهر ، تخصیص سهمیه از خروجی فاضلاب اراک جهت فضای سبز ، تخصص سهمیه از سد کوچری برای افق شهر با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر ، تهیه طرح مطالعات جامع آب شرب و فضای سبز شهر و تامین هزینه زیر گذر تصمیماتی اتخاذ گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21452
کد خبر
21452