جلسه سالیانه مجمع عمومی بودجه اصلاحی سال ۱۳۹۹ وپیشنهادی سال۱۴۰۰ شرکت به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اعضاء مجمع عمومی وهیئت مدیره، مدیران وکارشناسان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در تهران و مدیر عامل،اعضاء هیئت مدیره، معاونین وکارشناسان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در سالن جلسات شرکت

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21716
کد خبر
21716