جلسه مدیر عامل ، اعضا هیئت مدیره ،معاونین وکارشناسان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر با مدیرعامل و معاونین شرکت برق استان مرکزی در دفتر مدیر عامل برگزار گردید .دراین جلسه پیرامون مشکلات تامین برق پروژه های طرح اقدام ملی در دو شهر مهاجران و امیر کبیر ، برق ساختمان آتشنشانی،ایستگاه پمپاژ آب و برق واحد های تجاری تصمیماتی اتخاذ گردید .

از دیگر مصوبات این جلسه تحویل شبکه روشنایی معابر امیر کبیر به شرکت برق طی دو هفته آینده بود .
مهندس الله داد مدیر عامل شرکت برق استان پیشنهاد نصب پنل های خورشیدی با هزینه چهل میلیون تومان برای هر خانوار و درآمد ماهیانه یک و نیم میلیون تومانی را مطرح که مقرر شد شهر جدید امیر کبیر پایلوت این طرح در سطح استان باشد .

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20964
کد خبر
20964