جلسه هماهنگی و امضای قرارداد اجرای زیر گذر ورودی شهرجدید امیرکبیر توسط شرکت جهاد نصر استان مرکزی با حضور مدیر عامل ، عضو هیات مدیره ،رئیس فنی اجرایی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر ومدیر عامل ،عضوهیات مدیره شرکت جهاد نصر استان مرکزی در دفتر شرکت

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21736
کد خبر
21736