جلسه هماهنگی و جانمایی دوربین های حفاظتی ، امنیتی وترافیکی در سطح شهر جدید امیرکبیر

جلسه هماهنگی و جانمایی دوربین های حفاظتی ، امنیتی وترافیکی در سطح شهر جدید امیرکبیر،با حضور مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران وکارشناسان خبره دراین کار جهت رفاه حال همشهریان وبردن شهر جدید امیرکبیر به سمت شهر هوشمند

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21699
کد خبر
21699