جلسه هم اندیشی اعضای شورای روستا و دهیار ابراهیم آباد با مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیر کبیردر دفتر شورا روستای ابراهیم آباد .مدیرعامل شرکت دراین جلسه بیان داشت نگاه ما توسعه منطقه ای است، لذا خود را نسبت به منطقه و به ویژه روستا های در حریم شهر مسئول می دانیم و از هر کمکی به توسعه این روستا ها دریغ نخواهیم کرد .

مرادی نراقی افزود ابراهیم آباد یک کانون تاریخی در مسیر کریدر غرب به شرق است که پیشینه بیش از دو هزار سال دارد . رئیس شورای روستای ابراهیم آباد هم مشی شورا را تعامل با مدیران شرکت مطرح و خواستار رفع برخی از مسائل فی مابین شد .

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20938
کد خبر
20938