جلسه هماهنگی بین دستگاههای زیربط جهت جابجایی تاسیسات در مسیر زیر گذر ورودی شهر روزیک شنبه مورخ ۹۹/۵/۱۲ با حضور مهندس کریمی معاونت شهرسازی مهندس رکاب طلایی رئیس شهرسازی مهندس رحیمی کارشناس فنی واجرایی شرکت عمران ومشاور پروژه شرکت ره پی طرح و نمایندگان اداره مخابرات استان ،شرکت توسعه و زیرساخت، شرکت گاز درسالن جلسات برگزار گردید

جلسه هماهنگی بین دستگاههای زیربط جهت جابجایی تاسیسات در مسیر زیر گذر ورودی شهر روزیک شنبه مورخ ۹۹/۵/۱۲ با حضور مهندس کریمی معاونت شهرسازی مهندس رکاب طلایی رئیس شهرسازی مهندس رحیمی کارشناس فنی واجرایی شرکت عمران ومشاور پروژه شرکت ره پی طرح و نمایندگان اداره مخابرات استان ،شرکت توسعه و زیرساخت، شرکت گاز درسالن جلسات برگزار گردید ومحل دقیق جابجایی تاسیسات برروی نقشه های طرح مشخص گردیدو صورت جلسه نهایی به امضای طرفین رسید و نیز مقرر گردید نهایتا تا آخر هفته آتی شرکت های دارای تاسیسات برآورد انجام کار را با پیوست جزئیات به شرکت عمران ارائه دهندتابعد از انتخاب پیمانکار و هماهنگی های لازم جابجایی تاسیسات انجام گیرد ودر پایان هم حاضرین از محل بازدید میدانی به عمل آوردند.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21545
کد خبر
21545