حضور اعضای شورای تامین شهرستان در روستای ریز شهر مهاجران جهت ارزیابی تصرفات غیرقانونی برخی افراد سود جو

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21824
کد خبر
21824