دومین جلسه ستاد راهبردی شرکت در سال ۹۹بامحوریت تدوین عملیاتی کردن برنامه های سال جاری باحضور مدیرعامل و،اعضاء هیات مدیره و کارکنان شرکت درسالن جلسات
مهندس مرادی نراقی ضمن خیر مقدم و قبولی طاعات وعبادات همکاران گفتند در این ماه پر خیر برکت برای یکدیگر دعا کنیم.

ایشان همچنین گفتند باوجود ویروس کرونا استفاده از ابزار رسانه وفضای مجازی وامکانات وب جهت تسریع در کارها را همکاران در نظر داشته باشند و جدی گرفتن سرمایه‌های اجتماعی در شهرواستفاده از نقطه نظرات مردم در توسعه شهر اهمیت ویژه ای دارد
همچنین مهندس کریمی معاونت شهرسازی هم اهم برنامه های سال جاری را مرورنمودند ومقرر شد همکاران هم پیشنهادات خود را به واحد شهرسازی ارائه نمایند

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21245
کد خبر
21245