دومین مرحله تست تشخیص pcr از کارمندان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر توسط آزمایشگاه در ساختمان اداری به دستور مدیریت وهماهنگی واحد اداری شرکت

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21724
کد خبر
21724