امام خمینی (ره): هیچ گاه از کارها مأیوس نشوید چون همه چیز یک دفعه درست نمی شود، و کارهای بزرگ باید به تدریج صورت گیرد.
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19717
کد خبر
19717