ساعت جدید حرکت ایاب و ذهاب ساکنین شهر جدید امیرکبیر به اراک و بالعکس به شرح ذیل اعلام میگردد .
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19718
کد خبر
19718