شروع ساخت واحدهای طرح اقدام ملی تامین مسکن در شهر جدید مهاجران

با حضور مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، مهندس آقازاده استاندارمرکزی،دکتر زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، مهندس مرادی مدیر عامل ،اعضاء هیات مدیره ومعاونین شرکت عمران دکتر رجائیان شهردار واعضاء شورای اسلامی شهر جدید مهاجران وجمعی از مسئولین محلی کلنگ آغاز احداث ۳۰۰ واحدمسکونی طرح اقدام ملی تامین مسکن در شهر مهاجران به زمین زده شد وهمچنین از روند اجرای آماده سازی محله یک جهت طرح اقدام ملی تامین مسکن در شهر مهاجران بازدید به عمل آوردند ودر پایان هم در سالن جلسات شهرداری به جمع بندی مسائل ورفع مشکلات پرداختند

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21853
کد خبر
21853