شروع عملیات اجرای زیر گذر ورودی شهرجدید امیرکبیر توسط شرکت جهاد نصر استان مرکزی

قرارداد اجرای ساخت زیر گذر ورودی شهرجدید امیرکبیر بین شرکت عمران وشرکت جها نصر برنده مناقصه اجرای زیر گذر منعقد گردیده درهمین راستا جهاد نصر شروع به تجهیز کارگاه نموده و عملیات اجرا را به زودی شروع خواهد کرد

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21782
کد خبر
21782